การสมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ

ข้อปฏิบัติการสมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ


      

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
      1) เปิดให้สอบเฉพาะวันพุธ และวันศุกร์ โดยทำการสอบ ในวันพุธ และวันศุกร์ถัดไปของการสมัคร
      2) เปิดให้สอบ 2 รอบ โดยมีสิทธิ์สอบได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น
           - รอบที่ 1 เวลา 13.00 น.
           - รอบที่ 2 เวลา 14.00 น.
วิธีการสมัครสอบ
      1) กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
      2)ชำระเงินค่าสมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 1 เปิดรับสมัครสอบ ทุกวันพฤหัสบดี

 

สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
      1) เปิดให้สอบเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น
      2) เปิดให้สอบได้วันละ 1 ครั้ง เลือกสอบได้ 4 รอบ
           - รอบที่ 1 เวลา 9.30 น.
           - รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.
           - รอบที่ 3 เวลา 13.30 น.
           - รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.
วิธีการสมัครสอบ
      1) กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
   2)ชำระเงินค่าสมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษได้ที่หน่วยสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ เคาน์เตอร์ชั้น 3 เปิดรับสมัครสอบ วันเสาร์ และวันอาทิตย์