ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อเรา


ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
e-mail: languagecentre.nsru@gmail.com

Social