.: ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ :.
 
หน้าหลัก (Home Page)
ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา(Library)
โปรแกรม ELLIS (Users Guide)
ติดต่อเรา (Contact Us)
ลิงค์ที่น่าสนใจ (Useful Link)
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( NSRU.ac.th)
   
    ประวัติศูนย์ภาษา
    ปณิธานและพันธกิจ
    ปรัชา / วิสัยทัศน์
    วัตถุประสงค์
    โครงสร้างการบริหาร
    โครงสร้างบุคลากร
  ศูนย์ภาษา ย่านมัทรี เปิดให้บริการเก็บชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
  กำหนดการรับสมัครสอบ Toeic 2018
     
  ดาวโหลดใบสมัครสอบ Toeic 2018
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาภาษอังกฤษ
ในสถานการณ์จริง ณ วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561
     
   
   
   

ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
mail: languagecentre.nsru@gmail.com