.: ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ :.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติศูนย์ภาษา
ปณิธานและพันธกิจ
ปรัชา/ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
 
>>>ดาวโหลด<<<  บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการทดสอบ Pre test รอบเพิ่มเติม  
 
สถานที่จัดการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 (รอบที่ 1) 
 
ระบบตรวจสอบกลุ่มการอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
    >>> ผังจุดรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม <<<
 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TOEFL)
>>>ประกาศ<<< กำหนดการโครงการ
>>>ดาวโหลด<<< ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
     
   
 
ภาพกิจกรรม
 
   
   
 
 ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
   
ELLIS
   
TOEIC
   
TOEFL
 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา (Library)
 โปรแกรม ELLIS (Users Guide)
 ติดต่อเรา (Contact Us)
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( NSRU.ac.th)

 
   
   
 ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
mail: languagecentre.nsru@gmail.com