ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

Downlaod File

  หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.jpg
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ-เติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย.pdf
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (1).pdf
เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี.pdf
เกณฑ์การประกวดspeech-contest.pdf
เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน.pdf
เกณฑ์การแข่งขันspelling bee.pdf
กำหนดการโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย.jpg