.: ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ :.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติศูนย์ภาษา
ปณิธานและพันธกิจ
ปรัชา/ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
 
   
 
   
   
 

  2 . ขั้นตอนการสมัครสอบ
  • Download ใบสมัครสอบ TOEFL ITP  >> คลิกที่นี่ << 
  • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 15 ชั้น 1

  3. การชำระเงิน
   ค่าสมัครสอบ 1,500  บาท

  4. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
  • ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบสอบ
  • บัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น  
  • ดินสอดำ 2B และยางลบ

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2216 คุณอาทิตยา

  เอกสารดาวโหลดเพิ่มเติม
  
1. ดาวน์โหลดการกรอกกระดาษคำตอบ TOEFL ITP Thai version
  2. ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ TOEFL ITP
  3. ดาวน์โหลดประกาศชุดข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP แทน PBT
  4. ดาวน์โหลดเว็บไซต์แบบฝึกข้อสอบ TOEFL ITP (พร้อมเฉลย)
  5. ดาวน์โหลด List of ITP Stakeholders
  6. ดาวน์โหลด TOEFL ITP in place of PBT Announcement
  7. TOEFL ITP Test Score Descriptors

 

   
 
 ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
   
ELLIS
   
TOEIC
   
TOEFL
 เทียบคะแนน Ellis กับ TOEFL ITP
 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา (Library)
 โปรแกรม ELLIS (Users Guide)
 ติดต่อเรา (Contact Us)
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( NSRU.ac.th)

 
   
   
 ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
mail: languagecentre.nsru@gmail.com