ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 


  ประกาศศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ศูนย์ภาษาปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 10-28 ตุลาคม 2559


  ผลการสอบ
  กำหนดการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ


สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ 2559
การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาฯ
English camp 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการฯภาษาอังกฤษ
The English Camp of secondary sch